انتخاب رنگ مناسب در قالب پاورپوینت

وقتی از پاورپوینت برای ارائه مطالب خود استفاده می کنید، نباید قدرت تاثیر گذاری رنگ ها را دست کم بگیرید چرا که اگر انتخاب قالب پاورپوینت بر اساس رنگ صورت گیرد قطعا تاثیرات بهتری را خواهد گذاشت. در اینجا در مورد اهمیت رنگ و استفاده از آن و همچنین قالب مناسب در پاورپوینت صحبت خواهد شد.

 

استفاده از رنگ ها در قالب پاورپوینت و مزیت های آن

اگر انتخاب قالب پاورپوینت بر اساس رنگ باشد چندین مزیت را شامل می شود، که در ادامه با ذکر مثال برای شما توضیح  داده می شود.

در پاورپوینت، وقتی قالبی را انتخاب می کنید باید بر اساس موضوع ارائه شده، رنگ قالب را هم به دقت و بر اساس موضوع انتخاب کنید؛ چرا که رنگ ها مرتبط هستند به موضوع و تاثیرگذاری بسیار مهمی دارند.

همچنین به دلیل اینکه هر کمپانی و یا شرکت دارای لوگوی مخصوص به خود و رنگ مخصوص است، بنابراین برای برند سازی هم می توان روی رنگ ها حساب کرد، یعنی شما می توانید رنگ شرکت خود را در قالب های پاورپوینت قرار دهید تا خود به خود در ذهن افراد، شرکت شما با این رنگ شناخته شود. به عنوان مثال، اگر توجه کرده باشید آرم شرکت سامسونگ همراه با رنگ آبی است.
همچنین باید توجه داشته باشید که برخی از محیط های ارائه، نیازمند این است که برای آن رنگ خاصی را که مرتبط است انتخاب کنید.

چگونه قالب پاورپوینت درست کنیم؟

یک مثال: اگر شما می خواهید در مورد زبان HTML مطالبی را ارائه دهید از آنجایی که لوگوی HTML به رنگ آبی کم رنگ است بهتر است که محیط قالب پاور پوینت را نیز به همین رنگ آبی انتخاب کنید؛ چرا که تاثیرگذاری مطالب بسیار بهتر خواهد بود و باعث می شود که ارائه متفاوتی را نسبت به زمان عدم توجه به رنگ ها داشته باشه.

در کل چه بخواهید رنگ شرکت خود را در مطالب ارائه دهید تا برندسازی شود و یا اینکه رنگ مرتبط با مطالب را برای قالب پاورپوینت انتخاب کنید، باید بدانید که مزایای انتخاب قالب پاورپوینت بر اساس رنگ باعث می شود ارائه شما یک حالت ماندگار در ذهن افراد داشته باشد و همیشه به صورت یک برند شناخته شوید که در واقع برندسازی از مهمترین مسائل حال حاضر می باشد که شما  با تکیه بر رنگ ها در قالب پاورپوینت خواهید توانست به این اصل دست پیدا کنید.

 

« انتخاب قالب پاورپوینت بر اساس رنگ »