انتخاب قالب پاورپوینت بر اساس رنگ

در پاورپوینت، وقتی قالبی را انتخاب می کنید باید بر اساس موضوع ارائه شده، رنگ قالب را هم به دقت و بر اساس موضوع انتخاب کنید؛ چرا که رنگ ها به موضوع مرتبط هستند و تاثیرگذاری بسیار مهمی دارند.

شما می توانید رنگ شرکت خود را در قالب های پاورپوینت قرار دهید تا خود به خود در ذهن افراد، شرکت شما با این رنگ شناخته شود.

یک مثال: اگر شما می خواهید در مورد زبان HTML مطالبی را ارائه دهید از آنجایی که لوگوی HTML به رنگ آبی کم رنگ است بهتر است که محیط قالب پاور پوینت را نیز به همین رنگ آبی انتخاب کنید؛ چرا که تاثیرگذاری مطالب بسیار بهتر خواهد بود.